Kongres ODS schválil nové Stanovy Občanské demokratické strany
Ing. Alena Řezníčková 30.06.2015
Aktuálně platné stanovy Občanské demokratické strany
Přihláška do ODS
Zdeněk Štěpánek 12.08.2010
Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.
Jak to bylo doopravdy
Stanislav Matýšek, člen místní rady ODS Šlapanice 18.06.2018
Ve svém článku ve ŠZ 2/2018 (str. 10) se autorka článku M. Trněná (t.č. starostka Města Šlapanice) zmiňuje v negativním kontextu o mé osobě. Vzhledem k tomu, že starostka Trněná tak činí opakovaně a nejedná se tedy o omluvitelné nedopatření, nezbývá mi, než reagovat na mediální výpady M. Trněné.
Nepravdy paní starostky
Ing. Alena Řezníčková 18.06.2018
Ve svém článku ve ŠZ 2/2018 (str. 10) se autorka článku M. Trněná zmiňuje v negativním kontextu o firmě NAVERTICA a.s. Předkládáme tedy naší reakci na vyjádření starostky Města Šlapanice.
Pohled květen 2018 - str4.
Ing. Alena Řezníčková 26.05.2018
Pohled str. 4
Pohled květen 2018 - str3.
Ing. Alena Řezníčková 26.05.2018
Pohled str. 3