Politika potřebuje znovu nabýt svůj původní význam, být skutečnou správou věcí veřejných. Proto potřebuje nové tváře, lidi, které veřejné dění zajímá a chtějí je aktivně ovlivňovat.

Pokud

- sdílíte konzervativní, pravicové hodnoty

- jste přesvědčeni, že člověk je sám za sebe zodpovědný a má uplatňovat a rozvíjet své schopnosti ve společnosti, která mu to má umožnit

- vás zajímá společnost, ve které žijete

Přijďte nám pomoci tyto hodnoty prosazovat.

Zeptejte se na detaily na alena@reznickova.eu nebo na tel 777 169 565