Dne 2. dubna 2011 v brněnském hotelu International proběhl volební sněm Oblastního sdružení ODS Brno - venkov.

Šlapanické MS ODS uspělo ve volbách do orgánů oblasti: Miroslav Mrkvica byl opět zvolen členem Oblastní rady za mikroregion Šlapanicko, Alena Řezníčková byla opět zvolena do oblastního Smírčího výboru.

Za MS ODS Šlapanice se sněmu zúčastnilo všech pět nominovaných kandidátů. Za obětavou účast v průběhu celé jarní soboty na sněmu děkuji panu Janu Krčmovi, panu Zdeňku Kadlcovi, panu Miroslavu Mrkvicovi a panu Richardu Jarůškovi.

Pozici předsedy oblastní rady obhájil pan David Šeich poté, co se další kandidáti Tomáš Julínek a Marek Juha vzdali své kandidatury a podpořili D. Šeicha. Místopředsedy OR byli zvoleni pánové Golas, Kasáček a Šmerda. Přímo volenými členy OR jsou paní Solařová a pánové Dobeš a Štarha. Za mikroregiony byli zvoleni členy OR: p. Světlík (Kuřim), p. Kadlec (Tišnov), p. Mrkvica (Šlapanice), p. Eibel (Ivančice), p. Helma (Židlochovice), p. Klíma (Rosice).

Alena Řezníčková