Tisková zpráva jihomoravské ODS k nejzadluženějšímu rozpočtu v historii Jihomoravského kraje
Brno/ 16. února 2011
 „Michal Hašek předložil a nechal schválit, společně s KDU-ČSL, nejhloupější a nejzadluženější rozpočet v historii Jihomoravského kraje“, sdělil na úvod tiskové konference předseda jihomoravské ODS Jiří Kadrnka.
V úvodu bychom chtěli zdůraznit fakt, že většina členů klubu ODS rozpočet kraje na rok 2011 nepodpořila a vůbec se nezúčastnila hlasování o rozpočtu. V médiích se přesto objevila informace, že všichni zastupitelé ODS podpořili rozpočet.
Pod záminkou vyvedení kraje z krize přijímá Jihomoravský kraj úvěr ve výši 2 miliardy korun a stává se tak jedním z nejzadluženějších krajů v České republice.
Že jsou socialisté naprosto nezodpovědní, že zadlužili celou Evropu v míře nebývalé, a že míra zadlužení vytvořená socialisty vede ke krachům státních ekonomik, je neoddiskutovatelným faktem. Ale že se na tvorbě neefektivních dluhů Jihomoravského kraje bude podílet i KDU-ČSL, která podporuje rodinnou politiku, je absurdní.
 Dluhy politiků ČSSD a KDU-ČSL jsou tak velké, že je budou platit ještě jihomoravské děti, které v letošním roce v září nastoupí do 1. třídy základní školy. Že je to jedno ČSSD, je zřejmé, ale že to nevadí KDU-ČSL, je nepochopitelné.
Efektivita úvěru k nastartování ekonomiky Jihomoravského kraje se limitně blíží k nule. Čerpání úvěru je pouze hloupým zadlužováním našeho kraje. ODS byla připravena podpořit projekty financované i z úvěru, které by ovšem našemu regionu přinesly další prostředky. Tzn. použít úvěr pro kofinancování projektů, na které získáme další dotace z evropských fondů či státního rozpočtu. Tak jak je koncipováno čerpání úvěru, tak 65 % půjčených prostředků (tj. plných 1,3 miliardy korun z celkových 2 miliard korun) nepřinesou Jihomoravskému kraji další zdroje. To považujeme za naprosto alarmující. Ukazuje to na naprostou bezohlednost stávající koalice KDU-ČSL a ČSSD k dalším generacím, které budou nuceny dluhy splácet a nedostanou za to téměř nic.
 
 
V čele Jihomoravského kraje stojí ekonomičtí analfabeti, kterým by prospělo inspirovat se kroky současné vlády
ODS také měla zásadní připomínku k faktu, že se současná krajská politická reprezentace nebude podílet na splácení jedné jediné koruny dluhu z úvěru od EIB, protože první splátka jistiny úvěru bude uhrazena až po krajských volbách v roce 2013 a úvěr bude splacen v roce 2023. Připadá nám to politicky nezodpovědné, vytvořit dluh a nepodílet se ani korunou na jeho splácení. Jediným argumentem stávající koalice KDU-ČSL a ČSSD je, že pozdní splácení je pro kraj výhodné, že v době krize nebudeme muset platit takové výdaje. To je naprostá demagogie. Kde berou tito ekonomičtí analfabeti jistotu, že krize zde nebude třeba v roce 2019, kdy se budou ještě splácet dluhy „vyrobené“ těmito ekonomickými titány.
Je všeobecně známé, že ekonomické myšlení je slabou stránkou stávajícího hejtmana Michala Haška, ale v tom případě by měl mít pan hejtman v čele Finančního výboru erudovaného člověka, který je schopný stávající koalici správně směrovat. Zatím sestavení nejzadluženějšího a nejhloupějšího rozpočtu kraje ukazuje, že v čele kraje stojí ekonomičtí analfabeti. Doporučuji těmto analfabetům podívat se na fiskální kroky realizované současnou vládou či navštívit přednášku zaměřenou na zodpovědné sestavování rozpočtů.
ODS ukazuje, že to jde a chová se hospodárně
ODS měla 100 % vliv na čerpání jedné jediné položky v rozpočtu Jihomoravského kraje a tou je čerpání prostředků na činnost klubu. Pokusili jsme se ukázat, že lze uspořit 10 % této položky a konstatujeme, že to bez sebemenších problémů jde. ODS uspořila 13,17 % plánovaných výdajů.
Situace v ostatních politických klubech je následující:
ČSSD – výše úspory 0 %
KDU-ČSL – výše úspory 0,04 %
KSČM – výše úspory 4,9 %
I na výše uvedeném malém příkladu se ukazuje, že Jihomoravský kraj má zodpovědnou opozici a rozhazovačnou koalici.