Tiskové prohlášení OR ODS Brno-venkov ze dne 26.1.2011
 
OR ODS Brno-venkov vyzývá Radu Jihomoravského kraje k revokaci usnesení o zrušení jedenácti tříd víceletých gymnázií v Jihomoravském kraji.
 
OR ODS Brno-venkov považuje rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 20. 1. 2011 o zrušení jedenácti tříd víceletých gymnázií za nekoncepční narušení středního vzdělávání v Jihomoravském kraji bez jakékoliv odborné a politické diskuse.
 
Vedení JMK by se mělo především zabývat a předložit k projednání všem politickým subjektů v zastupitelstvu JMK , odborníků, místním samosprávám a pedagogům celkové změny v rámci všech středních škol v Jihomoravském kraji (jak bylo zvykem, když takové změny připravovala ODS) a ne jen vytrhnout z „optimalizace“ osmiletá gymnázia.
 
Navíc OR ODS Brno-venkov považuje za nepřijatelné s těmito kroky seznámit ředitele gymnázií odpoledne před jednáním Rady Jihomoravského kraje a druhý den zrušení schválit.
 
Nepřijatelné je také toto unáhlené rozhodnutí v době, kdy mnoho žáků a rodičů je rozhodnuto, na které školy přihlášky podají. V neposlední řadě  jde  i o časovou a finanční investici rodičů do přípravy žáků ke zkouškám na školy, které přestávají existovat.
 
 
 
Oblastní rada ODS Brno-venkov
Mgr. David Šeich,  předseda