Zastupitelstvo města Šlapanice na svém zářijovém zasedání schválilo Výbor pro informace a média (VIM). Ve výboru jsou zastoupeni členové za všechny politické subjekty, které kandidovaly v posledních komunálních volbách. Složení zde:  

https://www.slapanice.cz/clenove-vyboru

Předsedkyní výboru se stala Alena Řezníčková, členka ODS. 

Cílem VIM je spolupracovat při tvorbě mediálních výstupů města tak, aby byly dodržována pravidla, aby informace poskytované občanům byly vyvážené, aby pokud možno nedocházelo ke zkreslenému sdělení. V případě porušení pravidel pak prosazuje nápravu formami, které občanům umožní získat správná fakta. 

V současné době se VIM zabývá především Šlapanickým zpravodajem, nicméně cílem jsou všechna média využívaná městem pro sdílení informací.