Zastupitelstvo města na zasedání 18.9.2019 schválilo zřízení Výboru pro informace a média. 
Alena Řezníčková, zastupitelka za Občanskou demokratickou stranu, MS Šlapanice, byla zvolena předsedkyní výboru. 
Výbor dohlíží na dodržování pravidel pro vydávání městských médií, doporučuje kroky ke zlepšení informací pro občany, usiluje o vyváženost informací.