Ing. Zdeněk Kadlc, předseda
Otto Černovický, člen rady
RNDr.,Ing.,CSc. Stanislav Matýšek, člen rady
Jiří Slavík, pokladník
Zdeněk Štěpánek, člen rady
Ing. Alena Řezníčková, místopředsedkyně 
 
Ing. Antonín Fiala, člen
Jan Krčma, člen
Mgr.  Vladimír Krofta, člen
Jiří Kuklínek, člen
Ing. Miroslav Mrkvica, člen
Jan Musil, člen
MgA Jaroslav Daňa, člen
Otto Černovický, člen
Vladimír Valach, člen
Miroslav Pokorný, člen
Jakub Tesař, člen