Práce v komisích a výborech města Šlapanice

 

 
Zastupitelé
Ing. Zdeněk Kadlc, předseda Místního sdružení Občanské demokratické strany
Ing. Alena Řezníčková, MBA, místopředsedkyně Místního sdružení Občanské demokratické strany
Finanční výbor  Bc. Jaroslav Daňa, člen MS Občanské demokratické strany
Kontrolní výbor   Zdeněk Štěpánek
Osadní výbor  Daniela Bednářová
Komise územního rozvoje  nominovaný zástupce za ODS nebyl Radou města schválen
Rada seniorů  zástupce za ODS nebyl Radou města schválen
Komise sportovní a volnočasová  Michael Sova
Komise pro informace a média  RM navrhla transformaci na výbor
Komise kulturní  Michal Brunclík, nezávislý za MS ODS, předseda komise