Jak se stát členem Občanské demokratické strany?

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

 
Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.
Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků (výdělečně činní 500,– Kč za rok, studenti, ženy na mateřské a důchodci platí 100,-Kč).

Pokud máte zájem o členství v ODS, stáhněte si přihlášku. Po jejím vyplnění ji prosím předejte MS ODS ve Šlapanicích, Ing. Aleně Řezníčkové,  tel. 777 169 565; mail alena@reznickova.eu, která s vámi dohodne další kroky.