Zastupitelé

Ing. Zdeněk Kadlc, předseda Místního sdružení Občanské demokratické strany

Ing. Alena Řezníčková, MBA, místopředsedkyně Místního sdružení Občanské demokratické strany

Finanční výbor  
Kontrolní výbor   
Osadní výbor  
Komise stavební a územního plánování  
Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek  
Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže  
Komise pro informace a média  
Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch  
Komise sociální, zdravotní a pro projekt Zdravé město a MA21