Vedení města koupí areálu na Lidické na poslední chvíli zachránilo firmu ICEC před kontrolou z ČIŽP a podáním vysvětlení, kam se poděly peníze, které v minulosti stát poskytl na vyčištění areálu. Zachránit soukromou firmu ICEC před nepříjemnostmi však nebylo dost, a tak k tomu město přihodilo navíc cca 22 mil. Kč. Vyjednavači tohoto obchodu byli starostka Trněná a radní Karásek. Oficiální verze pro veřejnost: „Chráníme zdraví občanů”. Konspirační verze: Vytáhneme nějaké peníze z městské kasy. 

V článku pro ŠZ z 2. 3. 2018 jsme položili celou řadu otázek spojených se zakoupením kontaminovaného areálu ICEC Městem Šlapanice. Odpovědí jsme se nedočkali. Přesto se udála podstatná věc. Město získalo od státu dotaci na sanaci areálu (střední varianta vyčištění, kterou se s připojením mnoha miliónů z pokladny Města k dotaci vyčistí/nevyčistí kontaminovaný areál). Podařilo se tak získat finance, na které dosud žádné vedení Města nedosáhlo. 
Část peněz na odstranění kontaminace tedy je nebo bude k dispozici. Jak však bude koalice v čele s Mgr. Trněnou (ČŠ) zachraňovat Šlapanicím životní prostředí a ochraňovat lidské zdraví? Pozorného čtenáře ŠZ č. 4/2018 jistě upoutala informace na obálce časopisu upozorňující, že zmizí ekologická zátěž (detaily na straně 4). Starostka Trněná opět lže. Ekologická zátěž nezmizí, bude jen ve velké části areálu zapouzdřena. Prosazovaná varianta odstranění kontaminace (varianta střední) by cílově měla odpovídat požadavkům na současný technický a technologický stav pokroku a neopírat se o názory a vize přes dvacet let staré. Bohužel tomu tak není a uvedená varianta „střední“ bude použita pouze v části areálu, zbytek areálu bude odstraněním nedotčen. Znamená to, že výhledově bude nezbytně nutné v čištění pokračovat a odstranit všechny zbývající zdroje kontaminace. Teprve potom bude možné mluvit o záchraně životního prostředí. Určitě budou ve hře velké peníze (odborný odhad odstranění veškeré kontaminace pouze z areálu dnes nazývaného Cukrovar, se pohybuje nad 500 milionů Kč), takže variantou střední se pohybujeme kolem třetiny nákladů, ale i kolem třetiny záchrany životního prostředí. Vzhledem k současným finančním zdrojům budeme něco čistit a hlavně stavět zábrany přítokům spodní vody a napršeným dešťovým srážkám. Je podivné, že zábrana přítoku spodních vod není plánovaná od ulice Nádražní, kde vzhledem k terénnímu profilu a poloze Říčky lze očekávat největší přítok vody do areálu. Podle dnešního záměru města vybudujeme pěkný, ale ne dost kvalitní sarkofág, jehož údržba (provoz) bude stát městskou pokladnu nemalé peníze po mnoho let.
K tomu všemu jsou stále ve hře o sanaci areálu (určitě do úplného vyčištění) státní orgány Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Krajská hygienická stanice (KHS). Na druhé straně postrádáme aktivní účast odboru, zabývajícího se životním prostředím MěÚ Šlapanice. 
Podmínky přidělení dotace starostka Trněná nezveřejnila. Nezveřejnila ani cílové limity ČIŽP pro variantu „střední“, které určí možnosti využití areálu. Samozřejmě nebyl zveřejněn jasný popis sanace variantou „střední“, takže občané v přilehlé oblasti netuší, co je v nejbližších letech čeká.
Zmínili jsme ochranu zdraví občanů, tolik zdůrazňovanou starostkou Trněnou při koupi areálu. A další lež paní starostky. Zvolená varianta čištění areálu se netýká jeho okolí. Kontaminované spodní vody i půda jsou také mimo areál po obou březích Říčky. Občané ulic Dlouhé, Jana Dvořáka a zejména Tyršovy jsou vystaveni působení kontaminantů už dlouhé roky. A i když nebyla zpracovaná žádná odborná studie zabývající se vlivem kontaminace na občany těchto ulic, tak i laika napadne, že nějaký vliv zde asi bude. Lze snad doufat, že kontaminace mimo areál bude samovolně klesat (předpokladem je odstranění všech zdrojů kontaminace) a v nedohlednu mnoha let se může dostat na přijatelnou úroveň. Bez odborného zásahu a dostatečných financí nikdy nebude uspokojivě odstraněna. 
Varianta „střední“ zákonitě rozdělí areál na dvě části. Jedna část bude do určité míry sanovaná, zatímco druhou část areálu ponechá tak, jak je - kontaminovanou.