Ve svém článku ve ŠZ 2/2018 (str. 10) se autorka článku M. Trněná (t.č. starostka Města Šlapanice) zmiňuje v negativním kontextu o mé osobě. Vzhledem k tomu, že starostka Trněná tak činí opakovaně a nejedná se tedy o omluvitelné nedopatření, nezbývá mi, než reagovat na mediální výpady M. Trněné.

Obchodní vztah, ze kterého M. Trněná medializuje jí vybrané střípky, začal na konci roku 2010, měl však i svou předehru.

V roce 2007, ve volebním období, kdy jsem byl členem zastupitelstva a rady za ODS, město vypsalo výběrové řízení na nový ekonomický systém. Tohoto VŘ se zúčastnilo pět účastníků, mezi jinými i firma Gordic, jejíž znakový systém byl od roku 1992 na MěÚ používán. Výběrová komise vybrala systém Microsoft Dynamics NAV, dodavatelem byla firma Allium, s.r.o. Zavedení nového systému na finančním odboru v roce 2008 bylo velmi obtížné, neboť znamenalo vyřešit nejen technické problémy, ale také reorganizovat procesy a zejména eliminovat chyby v datech předávaných ze starého do nového systému. Práce trvaly déle než rok a podílela se na nich řada pracovníků MěÚ. Celý příběh byl uveřejněn ve Šlapanickém zpravodaji 3/2009, 4/2009, 1/2010, 3/2010, 4/2010 a 5/2010.

Po dokončení implementace nového systému na finančním odboru v roce 2009 začalo vedení města pracovat na přípravě žádosti o dotaci. Provedlo tedy výběrové řízení na poradenskou firmu pro zpracování dotačního záměru. Zúčastnili se tři účastníci, vybrána byla firma PNO Consultants, s.r.o. Firma vypracovala projektový záměr a dotační žádost, kterou vedení města schválilo a podalo. Dotační projekt „Regenerace ICT/IS pro město Šlapanice“ byl vyčíslen na max. možnou částku 10 mil. Kč a městu byla skutečně požadovaná dotace v roce 2010 schválena v plné výši. Z dotace mělo být hrazeno 90% nákladů na projekt „Regenerace …“, spoluúčast města byla 10%.

Poradenská firma PNO Consultatnts byla také městem pověřena připravit a zorganizovat příslušná výběrová řízení (a také nést odpovědnost za příp. chyby). V návaznosti na projektový záměr tedy PNO Consultants připravila zadávací dokumentaci a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejnila dvě veřejné zakázky:

a)      dodávka HW (servery, systémový software, pracovní stanice) včetně software a služeb pro spisovou službu

b)      služby a software pro Zvýšení efektivnosti procesů a řízení ekonomiky na MěÚ Šlapanice.

Vítězem výběrového řízení na dodávku HW byla firma C-systém se subdodavatelem software a služeb pro spisovou službu, jímž byla firma VERA, s.r.o.

Vítězem výběrového řízení pro „Zvýšení efektivnosti procesů a řízení ekonomiky na MěÚ Šlapanice“ byla firma NAVERTICA a.s. s nabídkovou cenou 5 810 956 Kč bez DPH. Nabídka spočívala v upgrade a rozšíření licence Microsoft Dynamics NAV, který Městu dodala a podporovala firma Allium, v dodávce Document Management systému na platformě Microsoft SharePoint, v dodání souvisejících implementačních služeb a poskytnutím dalších služeb týkajících se reorganizace procesů a souvisejících školení personálů MěÚ.

NAVERTICA a.s. byla jediným z uchazečů na tuto veřejnou zakázku, který nabídku do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku podal. Žádný jiný z uchazečů nabídku nepodal, přestože zadání toto veřejné zakázky bylo předepsaným způsobem zveřejněno. Firma Allium, která byla dodavatelem města v období 2008 – 2011, nabídku do výběrového řízení nepodala, neboť podle svého písemného vyjádření nebyla schopna splnit předepsané požadavky na informační bezpečnost.

Smlouva mezi Městem Šlapanice a firmou NAVERTICA a.s. byla podepsána až po komunálních volbách pro další volební období (2010 -2014). V tomto volebním období ODS nebyla součástí vládnoucí koalice, naopak byla v opozici, a já jsem nebyl ani členem zastupitelstva ani rady. A ani jako člen předchozí rady jsem se jednání o VŘ pro služby a software neúčastnil. Podstatné však je, že nové vládnoucí koalici nic nebránilo v tom, aby smlouvu nepodepsala a provedená výběrová zřízení nezrušila a nevypsala znovu, pokud by shledala něco v nepořádku.

Stanislav Matýšek

člen MS ODS Šlapanice