S velkým zármutkem jsem přijal informaci, že zemřela paní Naděžda Kavalírová. Měl jsem možnost s ní několik let úzce spolupracovat v Radě ústavu pro studium totalitních režimů. Vždy jsem si velmi vážil jejích pevných postojů a názorů a obdivuhodné energie a odhodlání, se kterým usilovala o odhalování zločinů komunismu a nápravu křivd totalitního režimu. Myslím na její rodinu a přátele. Čest její památce.