Rozhodnutí Ústavního soudu, že stát nemůže bez analýzy dopadů na svobodný trh a jasné specifikace svých požadavků podnikajícím osobám cokoliv přikázat, považuji za logické a je pro mě i určitým zadostiučiněním. Podnikatelé potřebují hlavně stabilitu, jasná pravidla a minimum zbytečné byrokracie a ne neustálé zatěžování novými kontrolními mechanismy. Rozhodnutí Ústavního soudu, které říká, že zákon musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat, a že tato potřeba je o to naléhavější, že plátci musí poskytovat údaje pravidelně a v elektronické podobě jasně dokazují, že fakt, že stát shromažďuje ohromné množství informací, je činí daleko citlivějšími a cennějšími. Osobně to považuji i za důkaz, že takováto koncentrace dat a jejich případný únik by mohl být i ohrožením úspěšnosti podnikatelského záměru, a tím pádem i konkurenceschopnosti dotčených subjektů.