Dne 22.11. se zástupci MS ODS Šlapanice na jednání s dalšími členy koalice ve Šlapanicích dohodli na ukončení koaliční spolupráce. MS ODS už několik měsíců vyjadřovala nespokojenost s komunikací v koalici, některá témata nebyla podle našeho názoru dostatečně projednána na Radě města. Rozhodnutí jsou činěna bez dostatečných faktických podkladů, případně jsme neměli možnost podklady pro rozhodnutí posoudit. Naše názory a návrhy nebyly ostatními členy koalice akceptovány. 
Po celou dobu od komunálních voleb 2014 jsme se snažili maximálně spolupracovat na projektech města, Zdeněk Kadlc jako neuvolněný radní města věnoval práci pro město bez nároku na honorář desítky a stovky hodin. Naším cílem je samozřejmě především prosazovat volební program ODS Šlapanice, zájmy města a jeho občanů, efektivní využití finančních zdrojů města. Nejsme přesvědčeni, že činnost vedení města je efektivní a v zájmu města, proto nemůžeme mlčet. A nemůžeme se na takovém vedení nadále podílet.