Ministryně Michaela Marksová-Tominová (ČSSD) potřebuje na ministerstvu okolo sebe více lidí, ale výsledky nejsou nikde vidět. Paní ministryně nastoupila do čela ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v lednu roku 2014 a pracovala s personálním stavem čítajícím 1 003 lidí zaměstnaných na ústředí ministerstva, z toho bylo 236 na řízení a realizaci projektů z EU.

Rok se s rokem sešel a v návrhu rozpočtu na období 2017 mohutně posiluje armádu úředníků, a to hned o 600 hlav. S trochou matematiky lze spočítat, že při průměrné mzdě na ústředí MPSV 41 000 Kč udávané v návrhu rozpočtu ministerstva, by mohlo být podpořeno a financováno mnoho jiných služeb, nikoliv však úřednických. Jde o 24 600 000 korun měsíčně.
 
Možná bychom se měli ptát, co jednotlivá pracovní místa mají na starosti a oč se zvýšila pracovní zátěž MPSV, které musí přijímat tolik zaměstnanců na ministerstvo, jež zatím tři roky slibuje mnohé, ale jediným měřitelným výsledkem je plus 600 úředníků. Věřme, že nové vedení resortu za rok vymete i nadbytečné úředníky nejenom z ústředí MPSV. Pak zbyde více například na pracovníky v sociálních službách a další podfinancovaná odvětví.