Občanští demokraté dnes v Brně za účasti svého předsedy Petra Fialy zahájili první část volební kampaně před podzimními krajskými a senátními volbami. V té se chtějí zaměřit zejména na setkávání s občany a sběr podnětů a připomínek k fungování kraje. Start ostré volební kampaně a představení volebního programu plánují na začátek září.

„Naší hlavní ambicí je zabránit pokračování stávající koalice s podporou komunistů. Dále budeme usilovat o zefektivnění chodu kraje a zprůhlednění přerozdělování financí, které nesmí být odvislé od politické příslušnosti. Určitě také chceme zlepšit vztahy mezi vedením kraje a vedením jednotlivých měst, čímž náražím hlavně na Brno, kde vzájemná animozita negativně ovlivňuje celý region,“ uvedl lídr kandidátky a místostarosta Blanska Jiří Crha.
Občanští demokraté si rovněž chtějí posvítit na hospodaření neziskových organizací podporovaných krajem. „Nezpochybňujeme význam neziskového sektoru, není ale možné, aby některé organizace většinu peněz pouze projídali v režijních nákladech, a jejich přínos pro společnost se přitom limitně blíží nule. Rozmach sociální inženýrství a zoufalé obhajování vlastní existence těchto organizací přitom není problém pouze Brna nebo našeho kraje, ale celé ČR,“ uvedl dále Crha.
Pro získávání zpětné vazby a sběr připomínek a podnětů k fungování kraje zřídili občanští demokraté novou microsite www.zmenmeto.cz , kde mohou občané adresovat své náměty přímo jednotlivým kandidátům. „Naši kandidátku tvoří zkušení komunální politici, kteří znají reálné problémy ve svých obcích, ani ti ale se nemusí dovědět o všem. Prostřednictvím těchto kanálů proto chceme umožnit občanům přím ovlivnit náš volební program nebo nás pouze upozornit na nešvary, které je v jejich okolí trápí,“ doplňuje Crha.
V rámci kampaně hodlají občanští demokraté využít všechny standardní komunikační nástroje, ale pouze v omezené míře. „Určitě nechceme jít cestou hromady billboardů nebo zavalit kraj koblihami. Střídmé kampani tak budou odpovídat i její náklady, kdy si budeme většinu akcí realizovat vlastními silami,“ uzavírá Crha. Kromě lídra Jiřího Crhy je na kandidátce ODS objeví například starosta Žabčic Miroslav Šmerda, starosta Mikulova Rostislav Koštial nebo brněnská advokátka Markéta Vaňková. O senátorské křeslo se pak budou v barvách ODS ucházet následující kandidáti:
Obvod č. 49 Blansko – MUDr. Jan Machač - primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Boskovice
Obvod č. 55 Brno město - MUDr. Jiří Ventruba, CSc. – přední český dětský neurochirurg, bývalý reprezentant ve sprintu
Obvod č. 58 Brno město - Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D – vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
Obvod č. 79 Hodonín - Ing. Jana Bačíková – starostka obce Vacenovice