Občanští demokraté ve čtvrtek podali několik interpelací na ministra financí Andreje Babiše ve věci kontrolního hlášení, ten ale do práce nepřišel. 
„Ministr financí je známý tím, že pohrdá Poslaneckou sněmovnou, když o dolní komoře hovoří jako o ‚žvanírně‘. Tento názor ho však neopravňuje k tomu, aby do práce nepřišel. Svou neúčastí tak znemožnil opozici klást otázky v rámci interpelací. Vláda se rozhodla poškodit poctivé podnikatele, když prosadila zákon o kontrolním hlášení DPH. Svolali jsme proto mimořádnou schůzi Sněmovny, abychom účinnost legislativního paskvilu aspoň odložili. Ukazuje se totiž, že podnikatelé nejsou na nové povinnosti vůbec připraveni. Ministerstvo podcenilo informační kampaň, ptáme se, proč trvá na účinnosti zákona již od ledna, když svého selhání si musí být vědomo,“ říká předseda ODS Petr Fiala.
Je otázkou, proč koalice na zákonu o kontrolním hlášení DPH trvá, když o nutnosti odložit účinnost hovoří i Hospodářská komora: „Nebránili bychom se myšlence účinnost nového zákona odložit, jak požadují opoziční poslanci v návrhu, který byl coby poslanecká iniciativa nedávno předložen do legislativního procesu. Odklad bychom nepovažovali za zbytečný i proto, že kontrolní hlášení jednoznačně představuje zvýšení administrativních nákladů, a proto by jeho zavedení mělo být podnikatelům kompenzováno úlevami či zlepšeními v platební či administrativní rovině, například v podobě pružnějšího vracení odpočtů DPH, na což HK ČR upozorňovala již při projednávání tohoto zákona v loňském roce.“
„Kontrolní hlášení je zavedeno například na Slovensku. Zajímalo by mě, proč se Andrej Babiš neustále inspiruje na východě, když patříme na Západ. Kontrolní hlášení DPH navíc podle mnoha právníků může být v rozporu s Ústavním pořádkem České republiky. Je tedy otázkou, proč ministr financí nepočká na rozhodnutí Ústavního soudu, aby podnikatelé měli jistotu, že jednají v souladu s platnými zákony,“ doplňuje Petr Fiala.