Návrh na rušení 23 pracovišť finančních úřadů je chybný a nedůvěryhodný

11srp 2015
(www.ods.cz, 11.8.2015) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí usnesením jednomyslně odmítl návrh na zrušení 23 územních pracovišť finančních úřadů, které by znamenalo zhoršení dostupnosti veřejných služeb občanům.
 
„Výbor považuje záměr zrušení 23 územních pracovišť finančních úřadů za chybný a nedůvěryhodný,“ to je znění jedné z části dnešního jednomyslného usnesení senátorek a senátorů.
 
„Stát nemůže přenášet administrativní, časovou a finanční zátěž plynoucí ze stále větší složitosti daňových řízení na občany. Jestliže je daňový systém složitý pro daňové úředníky, o to složitější je pro naše občany. Občané nesmí doplácet na stále nepřehlednější daňový systém zhoršením dostupnosti státních úřadů. Věřím, že pan generální ředitel Martin Janeček a náměstkyně ministra financí Simona Hornochová skutečně naslouchali argumentům členů výboru i přítomných poslanců a starostů a že návrh na zrušení 23 územních pracovišť finančních úřadů odvolají,“ uvedl předseda výboru senátor Miloš Vystrčil (ODS). 
 
Sporný je také výběr konkrétních obcí, ve kterých má k omezení dojít. Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství sice zveřejnilo kritéria, podle kterých byla daná územní pracoviště vybírána, ale nezveřejnilo žádnou tabulku s objektivním vyhodnocením a pořadím.
 
„Jestliže se tato vláda a Ministerstvo financí zvláště zaštiťují transparentností veřejné správy, výběr 23 rušených pracovišť byl netransparentní. To, že návrh na zrušení vzniká dříve, než byla vypracována a schválena koncepce finanční správy, je jenom dalším důkazem nepromyšleného a chaotického přístupu MF a GFŘ ke změnám struktury pracovišť finančních úřadů,“ dodal Miloš Vystrčil.
 
RNDr. Miloš Vystrčil
místopředseda strany
1. místopředseda senátního klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení