Vláda se rozhodla zničit malé a střední podnikatele


3. 6. 2015 (www.ods.cz) Zasedání vlády přineslo největší útok na malé a střední podnikání od listopadu 1989.
Elektronická evidence tržeb, zákaz kouření v restauracích a další regulace svobodného podnikání spolu s dřívějším omezením výdajových paušálů tvoří smrtící koktejl zejména pro malý a střední podnikatelský stav.
Samostatní, svobodní, na vládě a rozpočtu nezávislí podnikatelé vládě vadí.
Ta chce podporovat dotacemi a subvencemi jen velké korporace a velký byznys. Do takového korporativistického modelu se malý podnikatel nehodí, proto je ho třeba státní šikanou od podnikání odradit. Útoky a omezování svobodného podnikání současnou vládou negativně dopadne i na občany jako spotřebitele a zaměstnance.
Nákladné regulace podnikání utlumí. To povede k nižší konkurenci, k vyšším cenám či nižší kvalitě a k méně pracovním příležitostem. Malí a střední podnikatelé tvoří páteř české ekonomiky.
Vláda se ji 3. června 2015 rozhodla zlomit.