Všechno to, co považujeme za samozřejmost, jsme před sametovou revolucí nemohli; tedy většina z nás. Vzdělanci seděli v kriminálech, cestovní pas byl kromě socialistického bloku leda pro legraci. Možná namítnete, že tehdy nebyla nezaměstnanost. Ale nezapomínejme, jak umělá plná zaměstnanost a všeobjímající rovnostářství tlumilo kreativitu schopných a tvůrčích a podporovalo udavačství lenochů a poklonkování stranickým vůdcům.

Nikdy už nedopusťme omezení svobody, chraňme nedotknutelnost soukromého vlastnictví a rovné příležitosti.

 

Jistě že nemáme všichni stejné startovní podmínky, rozdílné genetické vlohy i třeba zdravotní výbava nás do jisté míry omezují. Pokud se narodíme do finančně zabezpečené rodiny, máme širší možnosti pro rozvoj našich talentů. Ale nikdo nesmí omezovat naše názory, nesmí nám zakazovat číst, cokoliv chceme. Rozhodovat, kde smíme studovat, mají jen naše schopnosti. Nedopusťme cenzuru názorů, a nezapomínejme na čtyřicetileté trestuhodné působení komunistického režimu. 

Povídejme si o tom všem s našimi dětmi, ať se ta historická zkušenost nerozplyne v mlze zapomnění.