Volte číslo 1! Zvolíte:
! Daň z nemovitostí ve Šlapanicích na polovinu
Ve Šlapanicích a Bedřichovicích je jedna z v nejvyšších daní z nemovitých věcí v ČR. Co za své peníze dostanou zodpovědní podnikatelé, vlastníci garáží, domů a bytů? Prosazujeme snížení této daně na polovinu dnešní hodnoty.  
! Bezpečnost
Občané, kteří investovali do garáže nebo parkovacího stání, jsou znevýhodněni oproti těm, kdo tvoří překážku bezpečnému a plynulému provozu. Navrhujeme jednotný projekt parkovacích stání. Kdo investuje do parkovacího stání, bude osvobozen od platby za pronájem. Chodníky opravíme či zbudujeme i v ulicích mimo centrum. Chodník není pomník, ale standardní vybavenost města!
! Skutečně otevřený úřad
Prosazujeme opětovné pořizování a zveřejnění záznamu ze zasedání Zastupitelstva města (ZM), poskytování všech podkladů k jednání ZM předem na webových stránkách města, zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelů a zveřejnění smluv uzavřených městem. Občan má právo kontrolovat, jak vedení města pravuje majetek města s péčí řádného hospodáře.
! Důstojný kulturní stánek odpovídající potřebám města  
Připravíme pro Šlapanice technicky a kapacitně odpovídající zařízení pro pořádání kulturních akcí tak, aby nebyl narušován klid a pořádek ve městě. Zcela chybí koupaliště. Zahájíme změny ve vnímání potřeb skutečně všech občanů – aby cesta na invalidním vozíku či s kočárkem nebyla překážkovou drahou.
! Transparentní a hospodárný úřad 
Požadujeme skutečně hospodařící úřad a zodpovědné a efektivně pracující úředníky. Navrhujeme transparentní zadávání veřejných zakázek, využití elektronických aukcí, důsledný audit nákladů a všech smluv, úspory v samosprávě i přenesené státní správě. Ihned snížit počet uvolněných zastupitelů ze tří na dva (starosta a místostarosta), případný druhý místostarosta nemusí být uvolněn pro výkon funkce.
! Internet pro všechny
Internet se stal běžnou součástí života jako elektřina a voda a rozhoduje o atraktivitě dané lokality. Vybudujeme síťovou infrastrukturu pro vysokorychlostní internet ve vlastnictví města tak, aby organizace i občané měli levný přístup k rychlému internetu.