Ing. Zdeněk Kadlc, předseda

DiS David Konečný, člen rady
RNDr.,Ing.,CSc. Stanislav Matýšek, člen rady
Jiří Slavík, pokladník, člen rady
Zdeněk Štěpánek, člen rady
Ing. Alena Řezníčková, členka rady
 
Ing. Antonín Fiala, člen
Jan Krčma, člen
Mgr.  Vladimír Krofta, člen
Jiří Kuklínek, člen
Ing. Miroslav Mrkvica, člen
Jan Musil, člen
MgA Jaroslav Daňa, člen
Jaroslav Kašpar, člen
Otto Černovický, člen
Vladimír Valach, člen
Miroslav Pokorný, člen