Rozloučení
 
Dne 24.srpna 2013 nás navždy opustil člen Místního sdružení Občanské demokratické strany Šlapanice
 
pan Ludvík Podroužek
 
Luďa, jak byl přáteli nazýván, se po roce 1989 silně angažoval v tehdejším šlapanickém Občanském fóru a přirozeně se následně stal zakládajícím členem MS Občanské demokratické strany Šlapanice. Jako občanský demokrat, kterým byl až do konce života, prosazoval liberálně-konzervativní principy politiky. Intenzivně se zajímal o celostátní dění, ale především o život ve Šlapanicích.
V panu Podroužkovi odešel dobrý člověk, kterému vždy ležel na srdci obecný prospěch a stále byl připraven podat pomocnou ruku.
 
Luďo, loučí se s Tebou kamarádi a přátelé z Občanské demokratické strany Šlapanice.
 
 
Čest Tvojí památce.