Víte, že na červnovém zasedání zastupitelstva byl proti vůli opozice, tedy také proti vůli zastupitelů občanských demokratů, změněn jednací řád tak, že vystoupení zastupitelů v diskusi bylo zkráceno na pouhých 5 minut?

Když jsem ve svém vystoupení trvajícím 4 minuty 30 vteřin vznesla dotaz týkající se nesrovnalostí ve smlouvě na pronájem občerstvení v Městském parku a dále na zneužití mediálních prostředků města pro politické vyjádření představitelů stran vládnoucí koalice, bylo mi panem starostou řečeno, že moje vystoupení (přednesené velice rychle tak, abych stihla onen limit) je nemístným žertem, a na obě otázky mi nebylo odpovězeno. Tyto otázky jsem odeslala všem zastupitelům elektronickou cestou, aby měl pan starosta možnost detailně si jejich znění prostudovat. Dodnes, tedy do 25. srpna, mi nebylo odpovězeno. Jediné, co urychleně Rada města učinila - projednala změny v oné smlouvě.

 

Přijďte na příští zasedání, jinak nemáte mnoho šancí dovědět se pravdu o tom, jak vede současná rada naše město. Zápisy ze zasedání ověřují jen zastupitelé z řad koalice, znění je uvedeno tendenčně tak, aby arogantní odpovědi/neodpovědi byly skryty a aby nedej bože občan neměl možnost cokoliv ověřit.