Děkuji všem voličům v řadách ODS, kteří mi dali svůj hlas v primárkách, a děkuji také řadě dalších lidí, kteří mi vyslovili podporu.

Vítězství v primárkách je pro mě zavazující, zároveň posiluje mou pozici uvnitř ODS a potvrzuje, že slušnost a kontinuita mých názorů je základem úspěchu. Do prezidentské volby půjdu s následujícími tezemi:

  1. Prezident České republiky musí zastupovat zájmy ČR, musí na sobě vždy mít dres ČR.
  2. Funkce prezidenta je politická a prezident je politik. Každý politik má svou historii osobní i politickou, nepolitický politik neexistuje.
  3. Vždy budu hájit parlamentní demokracii a otevřenou soutěž politických stran. V demokratickém systému není selhání jednotlivce selháním demokracie.
  4. Budu usilovat o zklidnění současné politické i občanské situace v ČR a o návrat důvěry v demokracii.
  5. Tak dlouho a urputně se všichni oháněli pyramidou občanských práv, až mnozí zapomněli na občanské povinnosti a zvyklosti. Demokracie není anarchie, vyžaduje dodržování pravidel.
  6. Podporuji členství České republiky v Evropské unii za rovných podmínek pro všechny země. Žádný návrh na prohloubení integrace EU nesmí poškozovat zájmy ČR. Návrhy na další integraci by měly projít, po důkladné diskusi, referendem.
  7. Plně podporuji snahy o vyrovnané rozpočty ČR. Na dluh se dlouho žít nedá, současná situace v EU to potvrzuje.
  8. Jako prezident bych vždy dodržoval Ústavu, ale i zvykové pravomoci. Snažil bych se o jednotnou zahraniční politiku, které je prezident samozřejmou součástí.
  9. Odmítám krátkou paměť lidí, kteří chtějí rehabilitovat komunistickou stranu. Je historicky známé, že komunisté využili a využívají demokracii a po případném úspěchu ji likvidovali.
  10. V životě jsem dvakrát přísahal: jednou při promoci jako lékař, podruhé jako senátor na Ústavu, že budu pomáhat lidem. Toho se také celý život držím.

MUDr. Přemysl Sobotka
předseda regionálního sdružení
člen gremia s hlasem poradním
1. místopředseda Senátu PČR