Vznesla jsem námitku vůči posladnímu zápisu ze zasedání Zastupitelstva města ve znění:
 
- Neuvedení znění rozpravy k bodu programu č.19, informace z výborů, a to k přednesené zprávě Kontrolního výboru a diskuse k otázce ICEC v zápisu ze zasedání ZM. Zpráva KV uvedla závažné skutečnosti související s realizací vestavby oddělení MŠ v objektu ZŠ. Vedení města tyto skutečnosti veřejně bagatelizovalo s vyjádřením, že i projektant je chybující člověk a že realizátor provedl činnosti, s nimiž původně nepočítal, takže výnos zakázky byl nižší, než původně očekával. Mne osobně tato vyjádření představitelů města jako investora naprosto pobouřila, na což jsem v rozpravě reagovala s tím, že veřejný zadavatel zakázky má povinnost ochránit svou investici a dodavatele ne omlouvat, ale naopak zajistit, aby dodavatelé, ať už projekčních či realizačních prací, provedli práce bezvadně a případné vady na svůj náklad odstranili. Tato závažná rozprava se v zápisu ze zasednání vůbec neobjevila.
- Opakované určení ověřovatelů z řad koaličních zastupitelů. Přestože tímto není porušen zákon, v souvislosti s předchozí námitkou mám pochybnosti o neovlivněném ověřování zápisu ze zasedání ZM. I když v zápisu nebyly uvedeny závažné skutečnosti vyřčené při rozpravě k bodům programu, na tuto skutečnost ověřovatelé neupozornili, přestože byli zasedání po celou dobu přítomni.  
Žádám o projednání mé námitky na následujícím zasedání Zastupitelstva města a její zaprotokolování.
 
A co bylo výsledkem?
Pan starosta si nechal připravit prezentaci paragrafů ze zákona a jednacího řádu zastupitelstva.
Mohu vás ujistit, že číst umím, zrak mi dosud slouží znamenitě a IQ mám dostatečné, abych si to dokázala dohledat. Samozřejmě vím, že dle zákona o obcích a jednacího řádu ZM nemusí být v zápise uvedena ani čárka z rozpravy k projednávaným bodům programu ani z diskuse. Pan starosta určitě může určit ověřovatelem zápisu kteréhokoliv zastupitele, takže proč ne právě ty nejlépe ovlivnitelné a ovladatelné.

Cílem mé námitky bylo, aby znovu na zasedání zastupitelstva zazněla nahlas bezprecedentní debata o zprávě kontrolního výboru zastupitelstva z kontroly vestavby třídy Mateřské školy v Základní škole.

 

A tak se ptám:
Proč tedy, když to dle zákona není povinné, jsou v zápise uvedeny z kontextu vytržené jen některé vstupy z rozpravy?
Kdo rozhoduje o tom, který vstup zapsán - a tedy zveřejněn bude a který ne?
Proč vedení města tak tvrdošíjně nechává ověřit zápis pouze svými spolustraníky?
Jistěže neporušuje zákon, to by tak ještě scházelo! Jen tím zvyšuje podezření, a třeba zcela zbytečně, že chce se záznamem jednání samosprávného orgánu manipulovat.
Jak se k tomu může občan Šlapanic postavit?
Vzhledem k tomu, že pořizování videozáznamu ze zasedání Zastupitelstva města je zatím z důvodů platné legislativy přinejmenším problematické, jedinou možností je více se o dění ve městě zajímat, navštěvovat veřejná zasedání, klást vedení města otázky přímo či prostřednictvím svých zastupitelů. Jsme tu od toho, abychom vás zastupovali.
 

Alena Řezníčková, zastupitelka Šlapanic a Bedřichovic